I Gala Poetycka

W tym roku wypada 115. rocznica urodzin naszego Patrona Władysława Sebyły. 6 lutego świętowaliśmy ten dzień od samego rana. Od godziny 6.30 uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie w Kościele pw. św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku. Następnie przygotowano „Wędrówkę śladami Władysława Sebyły”. Grupa zainteresowanych osób spotkała się w holu głównym Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły z przewodnikiem wyprawy, Panem Stefanem Sitkiewiczem. Następnie każdy uczestnik otrzymał specjalne mapy – Kłobuck dziś i Kłobuck w 1790 roku. Były one wydrukowane na foli – na jednym skrzydle znajduje się aktualna mapa Kłobucka, na drugim skrzydle jest mapa Kłobucka z 1790 roku. Po złożeniu widać na niej zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni wieków. W części środkowej mapy przygotowano opis poszczególnych etapach wędrówki. Po krótkim wstępie gromadnie udano się we wskazane na niej miejsca. Pierwszym punktem był nasz ośrodek kultury, w którym znajdują się informacje i zdjęcia Władysława Sebyły. Kolejno grupa odwiedziła pomnik Jana Długosza oraz Kościół Parafialny pw. św. Marcina i Małgorzaty. Następnie poszliśmy pod dom rodziny Smolińskich, w którym mieszkali Sebyłowie. Spod domu ruszono nad rzekę Okszę, gdzie na początku XX wieku, poniżej wzniesienia i wałów, na których leżało miasteczko, istniały dwa stawy miejskie, a na nich stały młyny wodne, o których niejednokronie wspominał Sebyła w swojej twórczości. Znad rzeki ruszyliśmy w stronę dawnej Szkoły Powszechnej, budynku, który znajduje się tuż przy kościele, naprzeciwko dzisiejszej Kawiarni Aleksandra. Następnym punktem był pomnik naszego Patrona będący przy Miejskim Ośrodku Kultury od strony ulicy 11 Listopada.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Po „Wędrówce śladami Władysława Sebyły” kontynuowaliśmy uroczystości. O godzinie 16.30 spotkaliśmy się również pod obeliskiem, gdzie w ciszy i skupieniu delegacje jednostek naszego miasta złożyły pamiątkowe wieńce. Zaproszno wszystkich Gości na otwarcie wystawy do Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Pierwszą część poświęcono pamięci Sebyły, od jego wczesnej młodości aż do czasów warszawskich. Zaaranżowano pokój żołnierza-poety z oknem na dawny Kłobuck okresu wojennego. Na sztalugach ustawiono znajdowały się płyty z pamiątkowymi zdjęciami. Przy wejściu do sali widowiskowej ustawiono popiersie Stalina, a za nim zakrwawioną i obandażowaną postać z dziurą po kuli w głowie. Przygotowano również materiał historyczny w postaci dokumentów dt. rozstrzelania żołnierzy Wojska Polskiego w Katyniu, Charkowie i innych miejscach kaźni polskiej. Wszystko zostało obłożone drutem kolczastym. Za popiersiem Stalina powieszono godło Polski Ludowej, a dookoła niego zawieszono tabliczki cmentarne z napisami „Charków” i „Sebyła”. Na jednej ze ścian powieszono konkursowe prace plastyczne. Poza tym można było obejrzeć drzwi z okresu II wojny światowej pochodzące z piwnic budynku żandarmerii w Opatowie, gdzie od października 1939 roku zainstalowano komendę. W jej piwnicach znalazł się areszt tymczasowy. Przetrzymywano w nim osoby, które następnie miały być transportowane do obozów koncentracyjnych. Na drzwiach widnieją napisy z modlitwami i grypsami ówczesnych więźniów.

Na drugą część wystawy zaproszono Gości do suteren Miejskiego Ośrodka Kultury.

Całe wejście zostało zaaranżowane na loch więzienny, na schodach ustawiono znicze. W wejściu do korytarza wyświetlano cienie ludzkie, które przy odpowiedniej muzyce, wskazywały drogę odwiedzającym wystawę. Salę, do której prowadził długi i ciemny korytarz rozświetlony jedynie jarzącymi się zniczami, zaprojektowano ze szczególną starannością. W wiszących gablotach przygotowano materiały i dokumenty Władysława Sebyły udostępnione Miejskiemu Ośrodkowi Kultury przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza z Warszawy. Ponadto przywieszono zdjęcia i fragmenty korespondencji Sebyły oraz dokumentację wojskową pozyskaną z Muzeum Katyńskiego z Warszawy. Dzięki uprzejmości Dyrekcji z Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach mogliśmy urozmaicić wystawę elementami militarnymi. Na sztalugach ustawiono płyty witrynowe z collagem zdjęć i pamiątek po naszym Patronie. Dodatkowymi elementami były brzozowe krzyże z tablicami nagrobnymi, trumna z postacią z kulą w głowie oraz wojskowe nieśmiertelniki przygotowane na wzór nieśmiertelników żołnierskich z okresu wojny. Ciekawym elementem było lustro, w którym ukazywała się postać Sebyły. Ściany ozdobiono rękopisami wierszy Sebyły.

Hol Miejskiego Ośrodka Kultury na ten wieczor był łącznikiem między wystawami, w którym można było na chwilę przystanąć, skosztować smakołyków, wymienić swoje spostrzeżenia, porozmawiać.

O godzinie 18.00 zaproszono zebranych Gości do sali widowiskowej, gdzie rozpoczęła się I Gala Poetycka uświetniająca naszego Patrona, Władysława Sebyłę. I Gala Poetycka została przygotowana wieloetapowo. Przewodził jej wiersz „Poeta” Władysława Sebyły, a słowa z jego zakończenia „Łowco słów zapomniany i smutny” stały się myślą przewodnią całej Gali.

Piosenka Horytnicy „Łzy Katyńskie” oraz montaż muzyczno-filmowy został wyświetlony na suficie i rozpoczął I Galę Poetycką. W międzyczasie żołnierze z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Mokra39, oddając hołd poległym żołnierzom, ustawiali zapalone znicze na scenie. Po wstępie rozpoczął się film o Władyslawie Sebyle z serii EPITAFIA KATYŃSKIE, który otrzymaliśmy od Pana Sławomira Chojeckiego. Po filmiku odsłonięto kurtynę, włączono oświetlenie i rozpoczęła się I Gala Poetycka. Scenografia imponowała surowością i jasnym przekazem – na scenie „wyrósł” las z brzóz, między którymi można było dostrzec dwa krzyże. Całość dopełniało znakomite oświetlenie. Galę otworzyli Kinga Raczyńska i Stefan Sitkiewicz – prowadzący. Na wstępie odczytano wiersz „Poeto” Władysława Sebyły, a następnie Burmistrz Kłobucka Pan Jerzy Zakrzewski i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Olga Skwara wręczyli nagrody laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły i I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Sebyły. Po uroczystym wręczeniu nagród wieczór stał się sentymentalny – Andrzej Jelonek, muzyk, kompozytor i aranżer muzyczny, ale przede wszystkim pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zagrał na fortepianie utwór „Daleko został cały świat” autorstwa Karola Szymanowskiego, przyjaciela Sebyły. Kolejnym punktem był monodram przygotowany przez Beatę Górską-Cieślińską w wykonaniu Damiana Bernasia i Michała Błaszczaka, młodych i zdolnych uczestników sekcji teatralnej „aMOK”.

Po monodramie zaproponowano minutę ciszy ku uczczeniu pamięci Władysława Sebyły, a następnie zaproszono wszystkich Gości do wysłuchania znakomitego koncertu muzyki bałkańskiej i ukraińskiej w wykonaniu duetu Iriny i Oleksandra Draczów z zespołu SLOWIANY. Wspaniałe aranżacje fortepianowo-akordeonowe spodobały się wszystkim, co zaowocowało bisami. W międzyczasie nasi wspaniali prowadzący, Kinga Raczyńska i Stefan Sitkiewicz opowiadali i przypominali nam o Sebyle, jego twórczości i korzeniach kłobuckich.

Każdy Gość tego wieczoru otrzymał również pamiątkową publikację „Łowco słów zapomniany i smutny”, którą wstępem opatrzył Jan Borkowski, a laureaci dotychczasowych konkursów poetyckich mogli znaleźć w niej swoje dzieła.

Mamy nadzieję, że takie ważne i piękne wydarzenie poetyckie zagości na stałe w naszym kulturyalnym kalendarzu.