II Gala Poetycka

II Gala Poetycka powoli wpisuje się w kalendarz kulturalny Kłobucka. Rokrocznie odbywa się 6 lutego, w dniu urodzin patrona Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku Władysława Sebyły.

Ten dzień jest szczególny dla nas, pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury jak i dla mieszkańców Kłobucka, dlatego świętujemy go od rana Mszą św. w kościele pw. św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku. Następnie oddaliśmy hołd naszemu patronowi pod jego pomnikiem przy Miejskim Ośrodku Kultury. Następnie udaliśmy się na uroczyste otwarcie wystawy do MOK, a po niej zaprosiliśmy zebranych gości na II Galę Poetycką. Serdecznie Państwu dziękujemy, że byliście z nami tego dnia i wspólnie świętowaliśmy tak ważne dla Kłobucka wydarzenie.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób i przedstawicieli organizacji, firm i tych, którzy włączyli się do obchodów święta naszego Patrona. Dziękujemy:

Jurorom:

Marianowi FLORKOWI

Elżbiecie HURNIK

Włodzimierzowi KULEJOWI

Magdalenie MAJEWSKIEJ-KRYSIŃSKIEJ

Aleksandrze MIECZYŃSKIEJ

Dariuszowi SŁOCIE

Jarosławowi KLEJNOCKIEMU – dyrektorowi Muzeum Literatury im.Adama Mickiewicza w Warszawie

Marii Dorocie PIEŃKOWSKIEJ – st. Kustoszowi Muzeum Literatury im.Adama Mickiewicza w Warszawie

Ewie KOWALSKIEJ – kierownikowi Muzeum Katyńskiego Oddziałowi Martyrologicznemu Muzeum Wojska Polskiego

Tomaszowi SZCZEPAŃSKIEMU – kustoszowi Muzeum Katyńskiego Oddziałowi Martyrologicznemu Muzeum Wojska Polskiego

Michałowi STRZELECKIEMU – dowódca pułkownik Jednostki Wojskowej Komandosów 4101 w Lublińcu

majorowi Cezaremu KUBIAKOWI

ks.kan. puł. Stanisławowi WRÓBLEWSKIEMU

Związkowi Harcerstwa Polskiego

Waldemarowi PIKLOWI

Dawidowi KULIGOWI

firmie AveNet

Michałowi SIKORZE

Wojciechowi KRÓLIKOWSKIEMU

Krzysztofowi ŚWITALSKIEMU

Pawłowi MORDZE

Bogdanowi GRZYBOWI

Marianowi FLORKOWI z redakcji TV NIEDZIELA

Michałowi JANIKOWI z redakcji TV NIEDZIELA

Kindze RACZYŃSKIEJ

Stefanowi SITKIEWICZOWI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Pracownikom:

Oldze SKWARZE

Oldze DEREWIECKIEJ

Zuzannie RATAJ

Jakubowi MISIAKOWI

Kamilowi KLAMIE

Renacie WŁÓCE

Mirosławowi ZYCHOWI

Annie SZCZEPANIK

Wojciechowi KRYSIAKOWI

Joannie KACZMAREK

Wandzie GRZYBOWSKIEJ

Genowefie ŚLUSARCZYK

Dziękujemy Państwu i przedstawiamy pełną fotorelację oraz filmy przygotowane przez redakcję Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA i udostępnione na stronie www.niedziela.pl .

 

Uroczystości pod obeliskiem Władysława Sebyły:

Wernisaż wystawy:

Materiał przygotowany przed Redakcję Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA Panów Mariana Florka i Michała Janika: