GŁOSOWANIE TRWA DO 17 grudnia 2017 do godziny 23:59:59!

Którego z wymienionych poniżej wykonawców chciałby/chciałaby Pan/Pani zobaczyć na przyszłorocznych Dniach Kłobucka w 2018 roku?
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w kwestii doboru artysty w przypadku sytuacji niezależnych od niego.