Kuźnia Kulturalna 2.0 rozstrzygnięta!

Kłobuck, dn. 27.02.2018r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Rady Ekspertów rozstrzygającego konkurs inicjatyw lokalnych w ramach projektu Kuźnia kulturalna 2.0.

W dniu 27 lutego 2018r. Rada Ekspertów w składzie: Stefan Sitkiewicz autor inicjatywy, Grażyna Makles autor inicjatywy, Marek Hoinkis autor inicjatywy, Marek Palutkiewicz autor inicjatywy, Zuzanna Rataj autor inicjatywy, Jacek Sikora autor inicjatywy, Olga Skwara dyrektor MOK, Magdalena Kasprzak sekretarz Gminy Kłobuck, Joanna Kaczmarek księgowa MOK, Anna Szczepanik pracownik MOK

po wysłuchaniu i obejrzeniu 9 prezentacji zgłoszonych inicjatyw lokalnych, głosując jawnie mając do dyspozycji 3 głosy, bez prawa głosu na własną inicjatywę, wybrała następujące inicjatywy lokalne do zrealizowania w roku 2018:

  1. Stefan Sitkiewicz: „Zostań artystą sztuki użytkowej. Repujar – wytłocz obrazek” – 7 głosów – dofinansowanie w kwocie 3.500 zł
  2. Wojciech Pompka: „Zespół sygnalistów miejskich” – 6 głosów – dofinansowanie 8.500 zł
  3. Marek Palutkiewicz: „Zgroza w Kłobucku” – 6 głosów – dofinansowanie 4.000 zł
  4. Zuzanna Rataj: „Więc chodź, pomaluj swój świat” – 4 głosy – dofinansowanie 3.000 zł
  5. Marek Hoinkis: „Kłobuckie Planszogranie” – 3 głosy – dofinansowanie 2.000 zł
  6. Grażyna Makles : „Tatuaż z miastem w tle…”- 2 głosy – dofinansowanie 2.100 zł
  7. Iwona Ochmańska: „Kłobuck jajem pisany” – 1 głos – dofinansowanie 4.800 zł
  8. Wkład własny MOK na koszty związane z promocją inicjatyw – 2.100 zł

Zgłoszono 10 inicjatyw. Dwie nie otrzymały dofinansowania, jedna ze względów merytorycznych została wycofana z konkursu przez autora.